Utbildningar

Oavsett om ni behöver utbilda er personal inom truckkörning, kranhantering, säkerhetstekniker eller andra relevanta områden, kan ni lita på oss för att leverera en omfattande utbildningsportfölj. Vi erbjuder praktiska och teoretiska utbildningar som är skräddarsydda för att passa er bransch och era krav.

Mobil arbetsplattform

Denna utbildning syftar till att utbilda deltagarna om säker användning av mobil arbetsplattform, inklusive rätt körtekniker, säkerhetsföreskrifter och riskhantering. Den täcker även korrekt underhåll och inspektion av arbetsplattformen.

Truckutbildning (A,B,C,D)

Utbildningen genomförs enligt Truckläroplanens, TLP10, riktlinjer och är indelad i olika delar beroende på vilken trucktyp du som förare kommer hantera men de olika delarna går att kombinera. Utbildningarnas innehåll och längd är anpassade utifrån truckens användningsområde.

Heta arbeten & brandfarliga arbeten

Denna utbildning fokuserar på säkerheten vid arbete med heta eller brandfarliga material. Den täcker säkerhetsföreskrifter, riskhantering och användning av lämplig skyddsutrustning för att förebygga och hantera potentiella brandfaror.

Kranutbildning

Denna utbildning fokuserar på olika typer av kranar, inklusive traverskranar, portalkranar och andra typer av kranar. Deltagarna lär sig korrekt användning av dessa maskiner, säker lasthantering och genomförande av säkerhetsåtgärder för att undvika olyckor.

Säkra lyft

Utbildningen inom säkra lyft riktar sig till dem som arbetar med lyft och fokuserar på att undervisa om de bästa metoderna och säkerhetsföreskrifterna för att utföra säkra lyft. Den täcker olika tekniker, användning av lyftutrustning och säkerhetsåtgärder för att reducera risken för att en olycka ska ske.

Hjullastare, godshantering & anläggning

Utbildningen omfattar grundläggande och avancerade tekniker för godshantering med skopa, kranarm, pallgafflar och hydrauliska redskap. Genom att komplettera med anläggningskursen kan du även lära dig ritningsläsning och arbete inom vägbyggnad m.m.

Fordonsmonterad kran

Utbildningen inom fordonsmonterad kran fokuserar på korrekt användning och säker hantering av kranar monterade på fordon. Deltagarna lär sig om säkerhetsåtgärder, lasthantering och korrekt användning av denna typ av kran.

ADR

ADR-utbildningen (Farligt gods) syftar till att utbilda yrkesförare som transporterar farligt gods på väg. Deltagarna lär sig om korrekt hantering, märkning, dokumentation och regelverk för transport av farliga ämnen.

Teleskoplastare

Utbildningen inom teleskoplastare syftar till att utbilda deltagarna i säker användning av denna speciella maskin. Den omfattar allt från rätt körtekniker och lasthantering till säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna vid användning av teleskoplastare.

Fallskydd

Fallskyddsutbildningen är utformad för att ge deltagarna kunskap om hur man effektivt använder fallskyddsanordningar och säkerhetsutrustning för att minimera riskerna för fallolyckor. Det innefattar även korrekt hantering och inspektion av fallskyddsutrustning.

YKB

YKB-utbildningen (Yrkeskompetensbevis) är en obligatorisk utbildning för yrkesförare inom godstransporter och persontransporter. Den täcker ämnen som trafiksäkerhet, ekonomisk körning, regelverk och lagstiftning inom yrkesförarkompetens.

Ställning upp till 9 meter

Utbildningen inom ställningar riktar sig till dem som arbetar med uppbyggnad och användning av ställningar upp till 9 meter. Deltagarna lär sig om korrekt konstruktion, säker användning, inspektion och underhåll av ställningar för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Första hjälpen

Denna utbildning ger deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna erbjuda första hjälpen vid olyckor och nödsituationer. Den omfattar grundläggande livräddande tekniker, hantering av skador och sjukdomar samt korrekt användning av första hjälpen-utrustning.

Arbete på väg

Arbete på väg-utbildningen är utformad för att lära deltagarna om säkerhetsföreskrifter och rätt metoder vid arbete på eller nära vägar. Den täcker ämnen som trafikregler, skyltning, riskhantering och korrekt användning av skyddsutrustning vid arbete på väg.

Ta steget mot ökad kompetens!

Be om ett prisförslag för era utbildningsbehov idag.