Vår historia

Miab är ett företag från Luleå som grundades år 2022 av Jens, en erfaren industriarbetare som noterade bristen på kvalitativa utbildningar inom industri och transport. Med över 12 års erfarenhet inom dessa områden samt 5 års erfarenhet inom industriutbildningar, kände han sig kallad att ta tag i situationen och vara en tillförlitlig resurs för utbildning inom dessa branscher. Idag är vi stolta över att kunna erbjuda industri-, transport- och byggutbildningar av högsta kvalitet.

Om oss

På Miab strävar vi efter att vara ledande inom säkerhetsutbildningar. Vårt övergripande mål är alla efter avslutad utbildning ska känna sig trygga i sin kunskap och på sin arbetsplats. Säkerheten är alltid vår främsta prioritet, oavsett vilken typ av utbildning vi erbjuder. Vårt fokus är att erbjuda utbildningar med ett tydligt och resultatinriktat tillvägagångssätt, där våra kunder känner sig helt nöjda med den kompetensutveckling som uppfyller deras behov och förväntningar.

Vår huvudsakliga inriktning ligger inom industribranschen, men vi erbjuder även utbildningar inom bygg och transport. Med ett omfattande utbud av utbildningar strävar vi efter att vara ert förstahandsval även om specifika anpassningar efterfrågas. Er kompetensutveckling är bara ett samtal bort!

Vi håller oss ständigt uppdaterade med de senaste regelverken enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att erbjuda er den mest aktuella informationen. Utbildningarna är pedagogiska och deltagarna engageras aktivt genom en interaktiv lärandemiljö samtidigt som vi ser till att alla förstått informationen innan nästa steg i utbildningen tas upp.

Miabs framgång bygger på vår strävan att vara er bästa resurs inom industri-, transport- och byggutbildningar. Vi är stolta över att våra utbildningar inte är som alla andra – de är roliga och engagerande. Som en del av er resa för att stärka kompetensen hos ert företag strävar vi alltid efter att leverera utbildningar av högsta kvalitet som gör verklig skillnad.